Foto-impressie van de natuurwerkdag op 5 november j.l.

Met dank aan Anita en Albert voor het beschikbaar stellen van de foto's.