Lionsclub Assen is een serviceclub met vrouwelijke en mannelijke leden, een gemengde club, ingedeeld in district 110 BN van de International Association of Lionsclubs.
De club is opgericht op 13 april 1962 door Lionsclub Groningen en gestart met 15 chartermembers.
De club telt op dit moment 31 leden die zich voor meerdere goede doelen inzetten en fysiek ook actief zijn.
 
De erecode en de doelstellingen van de internationale organisatie worden volledig onderschreven. De structuur van de club (bestuur, commissies) , de werkwijze ten aanzien van vergaderingen en de organisatie van commissies en projecten, zoals centraal bepaald,worden in grote lijnen gevolgd. Zie rubriek CLUBAFSPRAKEN.
 
 
Bijzonderheden
 
Sinds 1966 onderhoudt de club een nauw contact (jumelage) met Lionsclub Alfeld, Duitsland; elk jaar vindt een uitwisseling plaats tussen beide clubs.
 
Met de Lionsclub Drentsche Aa wordt eenmaal per jaar een gezamenlijke activiteit ondernomen.
 
De partners van de leden kunnen elkaar ontmoeten, projecten uitvoeren of activiteiten ondernemen. 
 
Ook oud leden worden niet vergeten. Een keer per jaar vindt er een ontmoeting plaats, al dan niet met een activiteit.

 

 
De bijeenkomsten (2 maal per maand op donderdagavond) vinden meestal plaats in restaurant Van Veen te Witten (gemeente Assen). 
 
 
Afbeeldingsresultaat voor van veen witten
      Restaurant-Zalen van Veen
      Witterhaar 14 
      9405 VK Assen 
      T (0592) 355 540
      M 0652  635 993